Category Archives: Punesimi

Megatek s.a kerkon Supervizor i Departamentit te Dekor

Detyrat dhe Pergjegjesite:

• Manaxhon punen dhe stafin qe ka ne varesi ne perputhje me politikat
dhe rregullat e kompanise.
• Mbikqyr ecurine e punes ne departamentin perkates dhe garanton
bashkepunim dhe performance te larte ne departament.
• Asiston shitesin kur ve re se ka nevoje per nderhyrjen e tij ne nje
negociate te veshtire.
• Ofron informacion te specializuar per klient te interesuar.
• Bashkepunon shume ngushte me manaxherin e hipermaketit per te cuar
perpara departamentin ku ben pjese.
• Respekton dhe mbeshtet punonjesit qe ka ne varesi per te krijuar nje
mjedis te kendshem pune.
• Trajnon punonjesit e departamentit ne lidhje me detyrat e punes,
procedurat dhe rregullat e kompanise.
• Procedon me kryerjen e porosive ne magazine, e cila duhet te
realizohet ne oraret e miratuara nga kompania.
• Kontrollon dhe asiston ne sistemimin e produkteve ne rafte.
• Garanton vendosjen e cmimeve te duhura dhe pershkrimeve perkatese
per cdo artikull ne departamentin perkates.
• Planifikon oret javore te punes dhe periudhat ditore te pushimit per
stafin qe ka ne varesi dhe I ben ato te njohura per stafin dhe
manaxherin e Hipermaket duke respektuar afatin e njoftimit.
• Detyra te tjera sic nevojiten/kerkohen.

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi: • Diplome Universitare, Fakulteti Politeknik, Dega Tekstil Mode.

Eksperiencë pune: • Preferohen eksperiencat ne pune te ngjashme.

Aftësite:

• Aftesi te drejtoje dhe motivoje nje grup
• Aftesi te shkelqyera komunikuese
• Perkushtim i forte ndaj sherbimit te klientit.
• Aftesi te punoje nen presion dhe te merret me situata sfiduese.
• Ndjenje pergjejgjesie.

Aftesi te tjera:

• Njohuri shume te mira te gjuhes angleze.
• Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office.

Advertisements